Najava

Dani Urbane Kulture u Čačku

Ili kako jedan festival, ipak, jeste korak ka ostvarivanju prava na grad[1]

Festivali su, od nedavno, postali relevantna sociološka tema koja obično za polaznu tačku ima kulturne i urbane politike gradova. U okviru ovih politika, festivali su prepoznati kao sredstvo jačanja konkurentnosti grada u tržišnoj utakmici, u kojoj je glavna roba spektakl. Gradovi nastoje da svoje prirodne i društvene resurse stave u funkciju proizvodnje spektakla i tako privuku kupce, odnosno, u ovom slučaju publiku/turiste, gde je glavni cilj zapravo prisvajanje profita. Pomirenost sa ovom situacijom podstakla me je da pokušam da nađem drugačiji način da tumačim jedan festival u nastajanju, i tako, zapravo, otkrijem da li on u sebi nosi nešto više od mogućnosti naplate i da li poseduje potencijal za uvođenje društvene promene.

Priča o mladom festivalu, Dani urbane kulture, o kom će ovde biti reč, smeštena je u Čačak. Sa populacijom od 114.000 ljudi i problemima tipičnim za postindustrijski grad u transformaciji, Čačak predstavlja sredinu pojačane nesigurnosti društvenog položaja, posebno za mlade ljude. Oni, jako rano, odlazak iz grada vide kao logičan sled događaja nakon završetka srednje škole, i ne razmišljaju o mogućnosti da u toj sredini delaju i promene je, tako da je prilagode svojim potrebama. U ovakvom kontekstu 2013. godine pokrenuta je akcija Skejt park – park mladosti, kao inicijalna faza jedne šire priče. Idejni projekat, čiji je tvorac jedan mladi sanjar sa obale Morave, uključuje i zamisao sređivanja površine oko parka i izgradnje pesničkog distrikta, terena za boćanje, dečijeg igrališta, šahovskih stolova, otvorenog amfiteatra itd. što celoj priči daje trajnost i širi osnovu za uključivanje različitih aktera. Ceo kompleks nazvan je Park mladosti i smešten je na obalu Morave, lokaciju koja osim što je jedna od najlepših predstavlja i jednu od lokacija koje su suštinske za identitet grada, koji je upravo rastao sa tog mesta kao i njegova deca.

13401288_10154431889742313_316541505_n

Uvođenje promena u prostoru izneto je uprkos preprekama i nerazumevanju nosilaca vlasti i urbanističkog plana grada. Zahvaljujući velikom broju entuzijastičnih ljudi koji su svojim radom i angažovanjem pomogli na različite načine, od učestvovanja u radnim akcijama, do osmišljavanja i organizovanja događaja kojim je skejt park otvoren, to jest festivala Dani Urbane Kulture. Sadržaj festivala obuhvatio je takmičenja u rolerima i skejtu, iscrtavanje murala, kao i muzički koncert. Kao i budući Park mladosti, i festival DUK karakteriše sveopšta dostupnost, odnosno javnost sadržaja, koji su besplatni za posetioce.

Upravo na ovom mestu opravdano je ponovo postaviti pitanje o funkciji festivala. Po mom mišljenju, najveći uspeh, koji je ovim događajem postignut, je to da je jedan broj ljudi pokazao da ono što nam je potrebno, ili želimo da postoji u našem gradu, nije nemoguće, samo ako ga sami stvorimo. Iako se radi o jednom muzičkom događaju, par iscrtanih fasada i vožnji skejta i rolera, mnogo značajniji aspekt ovog događaja je pucanje jedne barijere na polju svesti o mogućnosti delanja u jednom, posve tipičnom malom gradu, koji pod lavljom kandžom nemogućnosti, tone sve dublje u letargiju. Festival DUK je ostvario i teži daljem omogućavanju ostvarenja „urbanog”, u smislu u kom ga Lefevr vidi u suštini prava na grad. Anri Lefevr temelji svoj shvatanje urbanog, kao oblika društvenog života koji se sintetiše kroz promišljanje i susret ideja,. Iz ovoga sledi da su mesta koja onemogućavaju slobodne susrete, razmenu ideja, dogovore i promišljanje, u svojoj biti, negacija urbanog. Ako ovako određen pojam urbanog suočimo sa morfologijom današnjih gradova, zapravo bismo postavili pitanje da li se tu zaista radi o urbanom rastu ili o pukom rastu kapitala. Upravo ovakvo određenje urbanog nam pruža mogućnost da u promeni u prostoru, koju uvode mladi u Čačku, čitamo ostvarenje prava na grad.

Osim već pomenutih sadržaja, u okviru DUK festivala ove godine će biti organizovani i likovni konkurs za učenike Čačak u kakvom želim da živim, radionica arhitekture Otvoreno igralište, origami radionica i DUK Pijaca na kojoj će vam svoje proizvode predstaviti veliki broj individualaca i udruženja zanatlija i umetnika, kao i nekoliko gradskih institucija i socijalnih preduzeća. Za posetioce će biti organizovan kamp na obali Morave, na kojoj kupališna sezona počinje neposredno pred festival.

Dođite, 17, 18. i 19. juna u Čačak, da zajedno prevaziđemo urbanistički plan svesti!

Ivana Kecović

Fejsbuk stranica festivala: [1] https://www.facebook.com/dukfestival/?fref=ts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s