Najava

Regionalna studentska konferencija Književnost i umetnost u Jugoslaviji: (dis)kontinuiteti

Još jedan događaj, na koji želimo da vas uputimo, se održava u Beogradu.

Reč je o regionalnoj studentskoj konferenciji pod nazivom: “Književnost i umetnost u Jugoslaviji: (dis)kontinuiteti (1918 – 1992).”

Konferencija će se održati u periodu od 22. do 24. 4. 2016.

Zajednički organizatori konferencije su Klub studenata istorije umetnosti Filozofskog fakulteta (KSIU) i Klub studenata opšte književnosti i teorije književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu (Klub 128).

Kao blog koji se pre svega bavi umetnošću i kulturom smatramo da je upravo ovakav događaj idealan za naše čitaoce.

Kao studenti i studentkinje humanističkih nauka, želimo da ukažemo na važnost ovakvih susreta i utičemo na to da ih ima više u budućnosti.

Ukoliko vas zanimaju informacije o prijavi za učešće na konferenciji možete se informisati preko sledeće stranice: https://diskontinuiteti.wordpress.com/, a poslati pitanja na dis.kontinuiteti@gmail.com.

Dodatne informacije možete dobiti na sledećim stranicama:

Klub 128:  https://www.facebook.com/klub128/?fref=ts

KSIU: https://www.facebook.com/klubstudenataistorijeumetnosti/?__mref=message_bubble

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s