Filozofija / Otklapanje šahta

Ulazak u krug znalaca

thinker-close

Kako se to radi i koje su metode? Postoji dosta načina ali jedan se ističe u svojoj neposrednosti i predstavlja primarni obred koji sprovode članovi našega kruga. Reč je o usmenom ispitu.

Ispit je događaj ili recimo procedura provere znanja od strane onoga koji zna naspram onoga koji treba da pokaže da zna. Idealno, ispitivač od ispitivanog zahteva sadržaj, a kriterijum njegovog ocenjivanja bi trebalo da bude podudaranje tog dostavljenog sadržaja sa znanjem koje postoji u glavi ispitivača. Međutim, realnost je sve samo ne idealna, pa se u praksi odigrava ono što ja nazivam „ispit unutar ispita“. O čemu se radi?

Ispit kao događaj, naime nije samo prikaz sadržaja u vidu znanja, koje je sve što jedan ispitivani treba da dostavi. Razlog je što upravo to nije sve što ispitivač od njega traži. Mada to nije sve što ispitivač traži postoji još nešto što sam ispitivani treba da učini kako bi ispit protekao kako treba ali o tome kasnije. Ispitivač dakle očekuje nešto više od pukog sadržaja i to je upravo izvesnost prikaza znanja u čemu se ogleda druga komponenta ispita, u kojem ispit od prikaza znanja postaje predstava znanja.

Ispitivani se procenjuje kao neko ko potencijalno zna i kao takav on treba da ostavi utisak poznavaoca materije ili znalca. Ukoliko okleva u odgovoru na pitanje on pretenduje da od strane ispitivača bude okarakterisan kao neodlučan, a samim tim i nesiguran. Ukoliko nastup ispitivanog nije siguran on ulazi u opasnu zonu diskvalifikacije i gubi kredibilitet kod ispitivača, što on pokazuje manjkom pažnje prema onome što ispitivani govori.

Sem uspešnog nastupa, kao formalni uslov uspešnog ispita se može uzeti sistematizovanje izlaganja. Sadržaj koji ispitivani prikazuje mora posedovati formu koja uključuje početak, sredinu i kraj. Ukoliko je sadržaj nabacan izlaganje deluje nasumično i ispitivani odaje utisak nekoga ko se u trenutku odgovaranja priseća, što je nedopustivo za nekoga ko se izdaje za znalca. Dakle, siguran nastup praćen odgovarajućom formom je ono što ispitani mora da poseduje. Međutim, da li je to sve?

Normalno, potrebno je da ispitani dostavlja odgovarajući sadržaj ali to smo već podrazumevali. Ono što je sem ova tri uslova potrebno jeste dostava specifičnih informacija, odnosno informacija koje važe isključivo za ispitivača u kontekstu predmeta koji on predaje. Potrebno je poznavati ispitivača kako bi se dodatnim znanjem koje se dostavlja pod plaštom običnog znanja dodatno uticalo na njegovo mišljenje.

Ova dodatna znanja se prikupljaju u toku predavanja tako što se obraća pažnja na specifična mišljenja koja izlaze iz okvira onoga što se može naći u osnovnoj literaturi, dakle mišljenja koja su isključivo potekla od ispitivača (njegova interpretacija neke teorije ili stava na primer). Ove informacije se mogu naći i u naučnim radovima ispitivača, što sem dodatnog znanja šalje poruku dodatnog utroška vremena (za spremanje ispita) i predstavlja indirektan kompliment upućen intelektu ispitivača.

To nas dovodi do suštinskog uslova za postizanje najvišeg rezultata – Potrebno je zadovoljiti ego ispitivača tako što će se preko pojavne informacije (naizgled prikaza znanja) posredno pružiti informacija koja potvrđuje ispitivača kao vrhovnog autoriteta i istinskog znalca. Tako se prikaz znanja u određenoj meri koristi simbolički ukazujući posredno na suštinski element na osnovu kog ispitivač odlučuje da ispitivanog uvrsti u skup znalaca. Skup znalaca bi mogla da bude zajednica ili kuća u kojoj ispitivač kao domaćin prima gosta, nakon što se uverio da je isti kao on, da sledi ista pravila i samim tim poseduje iste moralne vrednosti.

Upravo, da je i on znalac.

Vilhelm Volfgang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s