Poezija

SL (Lutajuća Spona)

Plava ponika sa crvenim asfaltom igra osmosmerke

Po tupim ravničarskim sumracima

Gde se zvezde kotrljaju bez donjeg kraka

I grimizni moler zaboravlja da udari zadnju ruku

Ljupka Avija

Tvigi sa mermernim očima

Desnom pridržava dugme na haljini

A levom u pesnici čvrsto nosi sakriveno sunce

Ide

A noć je već

I vreme je

Za još jedan poraz

Jer ona prezire ogledala i jutro

I samo u mraku i srebrnom tanjiru

Ponekad nazre svoje lice

Toliko belo kao da je stvoreno

Jedino za buduće živote

A Jugo

Jugo nije bio vetar

Mada je mogao i to postati

Bio je toplina i grubost na jeziku

Padina bez pogodnih lavina

Leto hroničnog cvetanja lipa

Nemost pred reinkarniranom ljubavlju

I mogao je postati bilo šta

Ali je noć bila

I ona je večerala

Obasjala je heksagonija njenog tela

Asimetrije ugljenih grudi

Samo tajna može da razgrne planete

Nemoj mi reći i neću ni ja tebi

Sve je ovo jedan poraz

I dobro je što to sada ne želimo da znamo

A zašto ti je lice tako belo

Ne znam,ja ga nikada nisam videla

Plašiš se da se smrt ne zaljubi u tebe

Ne plašim se

Bila bi u iskušenju

Ne znam

A zašto ti nisi vetar

Teško je biti razvejan na sve strane

A kuda si krenuo

Do padine,one na kraju ravnice

Ne smeš, niko ne zna šta je tamo

Pa baš zato ne znaju, plaše se

Zar nije bolje plašiti se i ostati

Nego uplašiti se i nestati

Možda…videćemo ujutru

Bez mene

Zašto

Jutra su tako lažljiva…

Možda mogu da nagovorim noć

Da pošalje jutro na mali odmor

Možeš to

Mogao bih

Pa hajde…

Nije bilo jutra skoro pedeset godina

Plava ponika bez kočnica

Sa nemirnim Jugom u pedali

Sada juriša inerciono padinom

Ka belom licu u dubini

A mogao je postati vetar.

Zemlji koju smo mogli voleti

Marko Kragović

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s