Filozofija / Fotografija / Umetnost

Metafizika digitalnog

AdamAdam Martinakis je umetnik minimalizma koji filozofski povezujeAdam koncepte praveći digitalne skulpture, animacije, enterijere.. Istražujući odnos čoveka i tehnologije njegov pristup je pokušaj ulaska u ravan metafizike kroz estetiku digitalno kreiranih entiteta. Prikaz erotizovanih, tužnih, banalnih, apsurdnih i politički provokativnih scena ga svrstava u vizionare nekog novog pravca u umetnosti. Neke od njegovih izložbi se zovu: „Paralelni univerzumi“, „Prelaženje granica: od virtuelnog do realnog“, „EUtopia“, „Gde je ljubav“… Dobitnik je brojnih nagrada. Radi na relaciji Poljska-Grčka-Velika Britanija.

 

Adamov rad možete pratiti na sledećem adresama:

http://www.martinakis.com/

https://www.facebook.com/adam.martinakis/timeline

Dušan Arsovski

2 thoughts on “Metafizika digitalnog

  1. Kom novom pravcu umetnosti pripada ovaj umetnik? Šta je estetika digitalno kreiranih entiteta – da li je to jednostavno izgled skulptura (i/ili slika), i sve što se njime može podrazumevati? Kako estetika može da uvede u ravan metafizike?

    Tekst me je više zbunio nego što mi je pojasnio osnovne ideje ovog umetnika.

    Ali, bez obzira na to, zanimljiv izbor, sviđaju mi se slike (ili skulpture).

    Like

  2. Poštovani, Adam Martinakis je umetnik koji istražuje u oblasti digital arta. Dakle, digitalno generisana umetnička dela. Za sebe kaže da je pod velikim uticajem nadrealizma i da se većina njegovih radova može podvesti pod ovaj pravac. Estetika kao posebna filozofska disciplina jeste vezana za čulno, lepo, uzvišeno i ostale pojmove koji su isključivo vezani za subjekte, a ne stvarnost. Ovo je usledilo posle Baumgartena, a naročito Kantove “Kritike moći suđenja”. Međutim, ukoliko vidimo nešto više u umetničkom stvaranju/doživljaju možemo da definišemo drugačije umetnost. Primeri su između ostalih Hegel sa svojim estetičkim platonizmom, gde je umetnost samo faza kroz koju treba da prođe apsolutni duh ili Šeling koji je umetnost u potpunosti smatrao metafizikom.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s