Film

Građanin Kejn: epohalne inovacije

Svaki ljubitelj sedme umetnosti sigurno je čuo za film Orson Velsa pod nazivom Građanin Kejn(1941). Onima koji ga još nisu gledali, toplo preporučujemo. Ovaj film je često potenciran u školama filma širom sveta zbog kreativnog korišćenja filmskih elemenata, prvi put oprobanih u ovom delu.

Dubinska oštrina

Najveći doprinos kinematografiji su široki planovi čija se oštrina prostire van granica centra pažnje akcije. Besprekorna oštrina mizanscena (fr. mise-en-scène–fizički prostor u kojem se odvija dramska radnja) je podrazumevana konstanta u modernoj holivudskoj produkciji gde se pored glavne ose akcije aktera uviđa i prostor sa svojstvenim dešavanjima iza njih. Ljudi (statisti) koji cirkulišu u drugom planu, ali u svom  svetu izvan sveta aktera, obavljajući svoje poslove, živeći svoje živote su čest prizor prirodnog okruženja moderno iskadriranih mizanscena.

Posmatrajući iz današnje perspektive, kadar Kejna i velikog broja gostiju koji sede za stolom iza njega i gledaju ga dok priča nije ništa spektakularno. Ono što je u to vreme predstavljalo pomeranje granica je sama oštrina pozadinskih akcija. Gledalac više nije prinuđen da gleda sve vreme u glavnog aktera, već može samo da ga sluša dok pažljivo analizira reakcije ili odvojena dešavanja u drugom planu.Korišćenjem objektiva sa malim žižnim razdaljinama (širokougaoni objektiv) stvara se veoma dubok prostor, koji je pomalo deformisan (izdubljen). Oku gledaoca je dostupan širok spektar detalja u snažno organizovanom kadru.

Još jedan poznat primer takvog kadra je razgovor Kejnovih roditelja sa čovekom koji nudi bolju budućnost za njihovog sina, dok se mališan Kejn igra napolju. Njega vidimo kroz prozor. Scena sa dve simultane akcije u jednom kadru, ali u različitim ambijentima (enterijer – ekterijer) je definitivno postavila nove standarde filmske estetike uz pomoć napredujuće tehnologije.

Citizen+Kane-posterimage

Montažni postupak

Još jedno kreativno rešenje prvi put iskorišćeno je montažni prelaz gde kadar doslovno istiskuje drugi i tako dolazi na ekran . Mada to nije ostavilo poseban utisak na buduće generacije kinematografa, jedan drugi montažni postupak jeste. U pitanju je prepričavanje života aktera u flešbekovima. Građanin Kejn nije prvo delo gde se koristila ova vrsta retrospekcije, ali je daleko efektivnije i dramski usklađenije od njegovih prethodnika. O životu Foster Kejna se sećaju njegovi prijatelji i saradnici iz mlađih dana, upadljivo stariji ljudi tako da se dovodi u pitanje da li se sećanje na njega promenilo ili izbledelo. Fragmenti sećanja nam ne razotkrivaju enigmu glavnog lika, već otvaraju više pitanja nego što daju odgovora. Te flešbek replike su očigledno izrazito subjektivne prirode i u tome leži tajna majstorskog korišćenja ovog elementa. One nisu istiniti isešci iz prošlosti koji obiluju svim potrebnim detaljima, već su samo uspomene.

Korišćenje svetla (i senki)

Svaki fotograf zna da nema oštre i jasne slike bez kvalitetne upotrebe svetla.  Različite upotrebe svetla i zanimljiv ugao snimanja omogućili su ovom filmu da iskoristi pun potencijal dubinske oštrine. Pored toga, u filmu je izrazita upotreba senki ( zanimljiv je kadar kad se senka Kejna nadvija nad njegovom bespomoćnom devojkom). Chiaroscuro – slikarska tehnika iz doba Renesanse je upotreba snažnih svetlosnih kontrasta ( http://en.wikipedia.org/wiki/Chiaroscuro ) . Može se reći da je Vels koristio upravo ovu tehniku, zajedno sa drugim pristupima nekonvencionalnog, disbalansiranog osvetljenja filmskog seta. Zbog takvog pristupa drami, mnogi kritičari smatraju da je najpoznatiji film Orson Velsa usput i prvi film noir ili makar njegova preteča.

charlie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s