Antropologija / Film/Kritika

Čovek kafane ili čovek kluba

Ljudi koji odlaze u kafanu su na neki način prinuđeni jedni na druge. Svi nazivi i tekstovi kafanskih pesama su takvi da teraju ljude da se grle, ljube, da gledaju ljude pored sebe kao sebi slične.. Svako se pronalazi u nekoj pesmi (“Ljubav mi srce mori“, “Kako mi nedostaješ“, “Suzo moja Suzana“, “Sećaš li se Sanja“, “Polomiću čaše od kristala“..).

Postoji taj trenutak koji bih nazvao “etapa spajanja“ kada atmosfera toliko kulminira da odvojena društva spajaju stolove kako bi zajedno uživali u muzici. Do ovoga može ali i ne mora da dođe u kafani. Momci često u kafani prilaze devojkama, lome se čaše, naručuju se pesme, ljudi jedu, piju.. Dakle, čovek je usmeren na čoveka.

kafana

Kakva je situacija u klubovima? Klub[1] iziskuje drugačiji obrazac ponašanja, a u skladu sa kontekstom situacije ljudi se tako i ponašaju. Pre svega, muzika u klubu je lišena bilo kakvog sadržaja. Ako i postoje neke reči one su svedene na nekoliko fraza koje naglašavaju momenat užitka i dobre zabave. Muzika je čist odraz vremena u kojem živimo – Brzo, usitnjeno, sažeto, pomalo površno.. Slušajući elektronsku muziku svaki čovek postaje sve više individua za sebe. Nakon početka žurke, iako je došao u klub sa društvom, više nema kontakt sa njima. Sam sa muzikom, koja ga svojim monotonim ritmom i harmonijama usmerava, on uživa u čistoj formi.

Većina ljudi je na nekoj supstanci uz pomoć koje mogu duže da izdrže na nogama i koja im pruža jači intenzitet užitka. Etapa spajanja je ono što ne postoji u klubu jer su tu odmah svi izmešani. Međutim, za razliku od kafane gde se do ovog trenutka dolazi postepeno tamo je to prirodna okolnost. Klubovi su retko mesto na kome se neko potuče kada su ovakve žurke u pitanju jer su svi veoma raspoloženi i veoma daleko jedni od drugih u već navedenom smislu.

klabing

Postavlja se pitanje zbog čega jedni idu u kafanu, a drugi u klub? Takođe, šta je to što doživljavaju prvi, a šta drugi kada su svaki u svom transu?

Kafana je iako vesela stvar u stvari izvor određene tuge. Prvenstveno se naravno ide zbog želje da se dobro provedemo. Međutim, ono što osećamo posle određenog vremena slušajući kafanske klasike jeste neka vrsta patnje. Pronalazeći se u tekstovima, čovek oseća jedan vid kajanja ili sažaljenja prema nekom aspektu svog života.

Nije li kafana jedan poseban oblik mazohizma? Možda narodna ili zabavnija vrsta katarze od one koju doživljavamo u pozorištu. Ako prihvatimo da jeste, nije li onda odlazak u kafanu jedan nesvesno intencionalan akt koji nas suočava sa čistom realnošću, od čijeg nas susreta čuvaju slojevi kulture i konformizam? Da li je to dodir sa: sredinom i stvarima kakve jesu, realnošću naših odnosa sa drugima, materijalnim stanjem, propuštenim prilikama, strahovima, predrasudama, odricanjima, sopstvenim lažima..? Da li se sami smeštamo u situaciju gde je samoprekor i prikaz tuge podrazumevan stil ponašanja? Možda nam je lakše da u društvu (kada vidimo da se i ostali tako osećaju) ispliva sve ono do čega ne smemo ili nemamo vremena da dođemo sami.

Da li se u klubu preispitujemo u smislu koji je naveden za doživljaj u kafani? Sklon sam da tvrdim da to nije slučaj. U klubu nema mesta za patnju, tugu ili bilo kakvu refleksiju. Iako odvojen od drugih, pojedinac nije upućen na sebe već na taj neki imperativ dobrog provoda. Trans u kome se nalazi jeste često rezultat određenih supstanci koje koristi ali je suština u tome da on nema kad i nema zašto da se zapita o bilo čemu.

Lišen refleksije i ljudi možda je takav pojedinac upravo ono što je potrebno vladajućoj ideologiji kao centru moći koji odlučuje šta je mejnstrim, a šta ne. Možda je i zbog ove činjenice nastao hibrid kafane i kluba kao neka vrsta upliva ovog sadržinski siromašnijeg muzičkog pravca.

slika klub

[1] Klubom se u ovom tekstu bavim samo kao mestom u kome se sluša elektronska muzika (tehno, trens, minimal itd.)

Dušan Arsovski

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s