Književnost / Poezija / Umetnost

U DOBRIM RUKAMA – studentske književne organizacije

Drugog aprila je u SKC-u po deseti put održana manifestacija ,,Reč u prostoru’’, ovoga puta, ljubaznošću Vesne Kapor, u organizaciji studentskog književnog lista Vesna. Ideja organizatora bila je da se na jednom mestu okupe različite grupe koje se književnošću bave na razne načine: Orfisti, ARGH!, Klub 128 i pomenuti časopis Vesna. Nastupilo je preko dvadeset autora, a muzičku podršku je pružio bend Oko Alefa.

ARGH! je najstarija među grupama-učesnicama. Oni već pola decenije organizuju poetske večeri na različitim mestima u gradu. Njihov rad možete pratiti na fejsbuk profilu:https://www.facebook.com/totalno.argh?ref=ts&fref=ts

Ovde će, pak, biti više reči o ostalim trima organizacijama, jer imaju nešto zajedničko – sve su ih osnovali studenti Filološkog fakulteta u Beogradu.

Orfisti se bave pisanjem, Klub 128 najviše proučavanjem književnosti, a SKL Vesna njenim objavljivanjem.

Počnimo ovog puta ,,naopačke“ – od objavljivanja. Studentski književni list Vesna je, osim što njihov rad nastupa nakon pisanja i tumačenja (jer objavljuju i jedno i drugo), takođe i najmlađa među trima organizacijama, po godinama njenih osnivača. List su osnovali, uređuju ga i vode mahom studenti treće godine Srpske književnosti i jezika sa komparatistikom. U trenutku osnivanja časopisa, bili su ,,tek“ na drugoj godini.

,,Studentski književni list Vesna” osnovan je semptembra 2013. godine, i do sada je izrodio šest brojeva. Kažem izrodio, jer se to nadovezuje na simboliku imena Vesna (boginja proleća u slovenskom panteonu), premda je bilo insinuacija da je poreklo imena časopisa pronađeno u nekakvoj familijarnoj sentimentalnosti. Dakle, Vesna nije ničija baba, odnosno nije samo to.

Ono što Vesna treba da donese, kao neko ko unosi svetlo i preporod u sve u šta se uplete, jeste jedno osveženje i demistifikovanje književnosti kao naučne discipline, i književnosti kao autorske delatnosti. U tom smislu se bez prevelikog zamagljivanja i bojazni objavljuju radovi pristigli na konkurs i dobijeni u neposrednoj komunikaciji autora sa redakcijom (Nenad Avramović, Uroš Ristanović), radovi većinom neafirmisanih studenata. Te radove bi trebalo da odlikuje neposrednost, jasnoća u izrazu, autentičnost, saživljenost sa predmetom istraživanja/stvaranja kao i nove ideje. Kriterijumi pri izboru su takvi da ako rad sadrži makar obrise ovih prepotentno navedenih zahteva, oni bivaju uvršteni u broj časopisa. Srećom, današnja scena ima da ponudi mnogo toga, pa materijala nikad ne nedostaje. Ako nečega fali, a to je onda čitalačke publike, i upravo na tom polju zadobijanja recipijenata treba aktivnije poraditi“. – kaže za ŠAHT Uroš Ristanović, urednik i jedan od osnivača Vesne.

Ako želite da, bilo kao autori, bilo kao čitaoci koji su, prema rečima urednika, u deficitu, učestvujete u daljem radu i napretku ovog mladog časopisa – pratite konkurse na njhovoj fejsbuk stranici:https://www.facebook.com/sklvesna?fref=ts a dosadašnje brojeve u elektronskom obliku naći ćete na sajtu Filološkog fakulteta. Štampana verzija prvog četvorobroja može se naći u skriptarnici istog fakulteta.

Klub 128 na neki način obnavlja tradiciju studentskog udruživanja, budući da funkcioniše kao klub studenata opšte književnosti. Do sada je, za manje od dve godine postojanja, organizovao jednu studentsku konferenciju, nekoliko tribina, predavanja, čitalački klub, i, treba dodati, dve vrlo dobre žurke. Evo šta o radu kluba kaže sadašnji predsednik, Petar Grujić:

,,Klub 128 je udruženje studenata opšte književnosti i teorije književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Klub je osnovan decembra 2013. godine. Ideja za osnivanje kluba potekla je usled nedostatka mogućnosti za udruživanje studenata sličnih interesovanja u okviru akademskih institucija. Ime kluba je simbolično. Pre svega naziv kluba označava slušaonicu u kojoj studenti katedre za opštu književnost i teoriju knjiženosti imaju predavanja i gde su u neku ruku oblikovani kao književni teoretičari, a neki i kao budući pesnici i pisci. Sa druge strane, simbolično smo otvorili vrata 128ice i na savremenu književnu scenu. Klub se prvenstveno bavi promovisanjem književnosti, radova mladih autora, književnih teoretičara i kritičara, proučavanjem savremene srpske poetske scene, kao i uspostavljanjem stručne saradnje između studenata književnosti u zemilji i regionu. Klub trenutno organizuje projekat otvorenih intervjua sa piscima, koji se održava svakog drugog meseca u Kolarčevoj zadužbini. Trenutno sam zadovoljan radom kluba jer su njegovi članovi pokazali veliku želju da kritički pristupe savremenoj kulturi i da kroz klub, a opet na individualni način, pokušaju da promene stanje u kulturi. Svakako, klub 128 će pokušati na svaki način, a naročito kroz kulturna dešavanja, da utiče na stvaranje i oblikovanje novih vrednosti koje će umetnosti vratiti dignitet koji je ona nekada imala“.

ŠAHT vam od srca preporučuje odlazak na neki od događaja koje ovaj klub organizuje.

Najstariji za kraj. Mali jubiliej koji ipak znači kontinuitet – oni postoje već pet godina. Rečima Miloša Živkovića, jednog od osnivača:

„Književno društvo „Orfisti“ osnovano je krajem 2010. godine od strane studenata s katedre za srpsku književnost i jezik s opštom književnošću. Mi smo neafirmisani autori. Orfisti daju prednost radu na tekstu, close readingu i živoj diskusiji, a cilj književnog društva je razvijanje književnog stvaralaštva i kritičkih stavova svakog pojedinca. Na skupu nema apsolutnog autoriteta, ne dokazujemo neku apstraktnu poetiku, već smo posvećeni razvoju stvaralaštva autora-članova. Poslednje dve godine rad društva se odvija u prostorijama Dečjeg kulturnog centra Beograd, svake druge subote u mesecu. Kroz književno društvo prošlo je više od 100 ljudi“.

Ako želite da se priključite ovom impozantnom broju, znate gde su svake druge subote!

Iako su ove tri organizacije nastale nezavisno jedna od druge, stiče se utisak da su deo neke veće celine. Svesna ili ne, tek, to je jedna sistemska briga za književnost i kulturu, jer sadrži sve ono čime se ,,odrasli“ ,,profesionalci“ bave: stvaralaštvo, objavljivanje, tumačenje; teoriju i praksu. Ovi mladi ljudi se ne igraju književnosti; oni je osvežavaju, podržavaju, podižu na noge. Mada kvalitet stvaralaštva i organizacije varira, on ipak postoji. Postoji neki kvalitet i postoji neki trud, koji na najlepši način pobija večitu kuknjavu nad inertnošću naše generacije. Ko nije duboko zatrpan u gubitničkom stavu o tome kako nam kultura propada, mladi ne stvaraju i ništa nema smisla; ko ima oči da vidi – videće: književnost nam je u dobrim rukama. Pobedničkim.

I.P.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s